گفتگوهای من
درمانگاه دندانپزشکی استاد شهریار تاکستان - خصوصی

درمانگاه دندانپزشکی استاد شهریار تاکستان - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - تاکستان - خیابان امام ( ره ) - بین خیابان حجتی و عدل - طبقه دوم پاساژ حافظ

تلفن تماس:

02835225553

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز