کلینیک امام رضا (ع)

کلینیک امام رضا (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - سه راه دارالرحمه - جنب دبیرستان  اندیشه

تلفن تماس:

07137293010

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها