درمانگاه شبانه روزی صدر

درمانگاه شبانه روزی صدر

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - شهران - فلکه اول ابتدای خیابان شهید عسگری

تلفن تماس:

02144309401

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها