درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

کهگیلویه و بویر احمد - یاسوج - هجرت 3

تلفن تماس:

07433227851

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها