درمانگاه فجر

درمانگاه فجر

کلینیک عمومی

آدرس:

زرند

تلفن تماس:

03434223183

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک ختنه نوزادان تهران دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها