درمانگاه ثامن الائمه

درمانگاه ثامن الائمه

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار ابونصر

تلفن تماس:

07137319911

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها