فرم ثبت نام پزشک

کمتر از 60 ثاینه عضو شوید و یک عمر از خدمات ما استفاده کنید

مزایای عضویت پزشکان در دکترساینا

با دکتر ساینا می توانید بیماران خود را تبدیل به بیماران وفادار کنید، و تجربه و آسایش را به بیماران خود هدیه دهید.
در دکتر ساینا شما می توانید از ظرفیت اجتماع کاربری موجود استفاده و تخصص های خود را عرضه نمایید.
با دکتر ساینا شما یک منشی دقیق ، خستگی ناپذیر و 24 ساعته خواهید داشت که می تواند باعث افزایش کارایی، اثربخشی و بهبود ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود.

پزشک در دکتر ساینا

  1. به راحتی از هرجا به بیماران مشاوره می دهد
  2. همه جا حرفه ایی دیده می شود
  3. بیماران او نوبت انلاین دریافت می کنند
  4. مدیریت مطب و پرونده های خود را الکترونیک می کند

با این خدمات بیماران راهی جز وفاداری ندارند