نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

نسخه آرامش در پلی کلینیک تخصصی مغز و اعصاب مهر

دکتر مهران آقامحمدپور، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ( نورولوژی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مهران آقامحمدپور