نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

عوارض جانبی دارو

دکتر فروزان احمدپور ، دارو درمانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر فروزان احمدپور