نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر منتظری - جراح دندانپزشک

دکتر مینا منتظری، جراح - دندانپزشک هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مینا منتظری