نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

بیماری گلوکوم

بیماری گلوکوم

دکتر فروزان رحیمی، متخصص چشم ( افتالمولوژی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر فروزان رحیمی