نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر پویا نوذرنژاد

دکتر پویا نوذرنژاد

دکتر پویا نوذرنژاد ، متخصص ارتوپدی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر پویا نوذرنژاد