نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر اسفندیار نوروزی

دکتر اسفندیار نوروزی

دکتر اسفندیار نوروزی، متخصص قلب وعروق هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر اسفندیار نوروزی