نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر کامبیز عاملی زمانی

دکتر کامبیز عاملی زمانی

دکتر کامبیز عاملی زمانی ، فلوشیپ جراحی پلک - مجاری اشکی و اربیت هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر کامبیز عاملی زمانی