نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تنبلی چشم 3

دکتر فروزان رحیمی، متخصص چشم ( افتالمولوژی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر فروزان رحیمی