نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

قاعدگی نرمال

دکتر افسانه مهرنامی ، متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر افسانه مهرنامی