گفتگوهای من
نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

رازهای زیبایی - قسمت اول

دکتر بهزاد معظمی، متخصص گوش و حلق وبینی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر بهزاد معظمی