نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

نحوه قرار کاتتر دائمی یا همان کاتتر تونلی 2

دکتر علیرضا ثابت پور، فوق تخصص ریه بزرگسالان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر علیرضا ثابت پور