نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

سونوگرافی

دکتر صالحه عباسیان ، روانپزشک هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر صالحه عباسیان