نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

پیدا کردن بهترین مکان برای قرار دادن کاتتر پلورال

دکتر علیرضا ثابت پور، فوق تخصص ریه بزرگسالان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر علیرضا ثابت پور