نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

برونکوسوپی EBUS با دستگاه المپوس1

دکتر علیرضا ثابت پور، فوق تخصص ریه هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر علیرضا ثابت پور