نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تفاوت ونیرهای کامپوزیتی و لمینیت های فول پرسلن در چیست ؟

دکتر محمدرضا فرهنگی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی ( زیبایی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمدرضا فرهنگی