نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

بی اختیاری ادرار در بانوان شماره3

دکتر ستاره معین، دکترای روانشناسی بالینی ( زوج درمانی و طلاق) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر ستاره معین