نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

بی ام آی

دکتر سید علی رضا حایری، متخصص جراحی عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر سید علی رضا حایری