نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

گلوکم یا آب سیاه

دکتر محمدمهدی حاتمی، فوق تخصص آب سیاه ( گلوکم ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمدمهدی حاتمی