نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

اختلال واژینیسموس بخش 2

دکتر غزاله ربیع ، روانپزشک ( سلامت جنسی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر غزاله ربیع