نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دست دندان متکی بر ایمپلنت

دکتر محمدمهدی وکیلی، کاشت دندان ( ایمپلنت ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمدمهدی وکیلی