گفتگوهای من
نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر رضا لشکری

دکتر رضا لشکری، فوق تخصص آنژیوگرافى و آنژیوپلاستى هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر رضا لشکری