نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

آنژیوگرافی از طریق دست

دکتر رضا لشکری، متخصص قلب وعروق هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر رضا لشکری