نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

انواع سرگیجه واقعی و غیرواقعی

دکتر علی اصغر شریفی، فوق تخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر علی اصغر شریفی