نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

مراحل زایمان طبیعی

دکتر ندا اصغرزاده ، متخصص زنان و زایمان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر ندا اصغرزاده