نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

زایمان سزارین یک قلو

دکتر بنفشه محسنی رجایی، متخصص زنان و زایمان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر بنفشه محسنی رجایی