نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر طاهر پاکدل دندانپزشک عمومی

دکتر طاهر پاکدل، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر طاهر پاکدل