نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

پورت شیمی درمانی ( قسمت اول )

دکتر احمدرضا سبزاری، متخصص رادیو آنکولوژی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر احمدرضا سبزاری