نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

مقابله با تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

دکتر احمدرضا سبزاری، متخصص رادیو آنکولوژی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر احمدرضا سبزاری