نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

آشنایی با پرتودرمانی

دکتر احمدرضا سبزاری، متخصص رادیو آنکولوژی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر احمدرضا سبزاری