مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

ام آر آی عملکردی(اف ام آر آی fMRI)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

ام آر آی عملکردی(اف ام آر آی fMRI)

تصاویر عملکردی از محل های فعالیت حیاتی مغزیeloquent Areas) ) اساسا جهت طراحی محل جراحی مغزی، قبل و در حین عمل جراحی، توسط جراحان مغز و اعصاب یا گوش و حلق و بینی استفاده می شوداما کاربردهای دیگری دارد که در بخش مربوطه گفته خواهد شد.

ام آر آی عملکردی(اف ام آر آی fMRI):

 

تصاویر عملکردی از محل های فعالیت حیاتی مغزیeloquent Areas) ) اساسا جهت طراحی محل جراحی مغزی، قبل و در حین عمل جراحی، توسط جراحان مغز و اعصاب یا گوش و حلق و بینی استفاده می شوداما کاربردهای دیگری دارد که در بخش مربوطه گفته خواهد شد.

باتوجه به پیشرفت های انجام شده در زمینه تصویربرداری پزشکی، با استفاده از MRI میتوان  علاوه بر به تصویر کشیدن بافتهای ضایغعه دیده شده و شکل تغییرات ساختاری مغز، به بررسی و ثبت فعالیت عملکردی انسان در قسمت های مختلف از مغز پرداخت.

تصویر فعالیت بافت مغز زمانی قابل مشاهده می شود که با انجام یک فعالیت توسط بیمار ( از قبیل حرکت دست یا تکلم)، فعالیت عصبی در یک منطقه خاص از مغز افزایش یابد. مثلا از بیمار خواسته میشود که انگشت اشاره دست خود را حرکت دهد یا کلمه ای را در حین تصویربرداری تکرار کند. این عملکرد سبب تغییر در فعالیت الکتریکی عصب و افزایش خون ناحیه حرکتی مغز می گردد. به این ترتیب که هنگام استفاده از یک قسمت از مغز، جریان خون آن نسبت به سایر بخش ها بیشتر شده و به دنبال آن سطح غلظت اکسیژن خون افزایش پیدا میکند. درنهایت این تغییرات سبب اختلاف در شدت سیگنال دریافتی آن قسمت از بافت مغز می شود که توسط دستگاه ام آر آی قابل اندازه گیری است.

تصویربرداری عملکردی از مغز می تواند در طراحی عمل جراحی مغز کمک کننده باشد. به عنوان مثال اگر یک جراح مغز و اعصاب بخواهد توموری که نزدیک به مراکز بینایی یا حرکتی دست بیمار است را طی عمل جراحی از مغز خارج کند، می تواند برای تعیین محل دقیق آن ازبافت مغز که در عملکرد دیدن یا حرکت دست بیمار شرکت دارند درخواست fMRI مغز داشته باشد. این تصاویر به جراح کمک می کند در حین عمل جراحی از آسیب رساندن به مناطقی که مربوط به این فعالیت ها است دوری کند.

 

 

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیا مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.طراحی قبل از اعمال جراحی مغز (Presurgical Planning)

2.طراحی قبل از درمانهای تهاجمی مغز از قبیل رادیوتراپی

3.تشخیص بماریهای مغز و اعصاب که در عملکرد انسان تاثیر گناشته اند.

4.تشخیص بماریهای رفتاری انسان که در عملکرد وی اثر گناشته است

5.یماریهایی که با مشکلا زبانی، حافظه ای، حسی، حرکتی، شنوایی، بینایی، بویاییِ، رفتاری، یا اعتیاد همراه هستند.

6.ارزیابی درمانهای: روانبخشی،نوروتوانبخشی،درمانهای بیماریهای مغزی عصبی ، درمانهایروانپزشکی،رواندرمانی،واعتیاد

7.تشخیص های تخصصی و یا افتراقی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

 

استاندارد تجویز:

 

  • تعیین نوع و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه
  • تعیین علت درخواست تصویربرداری تخصصی در نسخه
  • تعیین سابقه بیماری و تداخل های درمانی اصلی صور گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد

 

 

طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

 

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور: (ذکر دقیق جزئیات مربوط به علائم پاراکلنیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد)

1.عدم یا کاهش صدما به بافت های سالم مغر در حین جراحی و یا درمانهای تهاجمی

2.مونیتور کردن درمان یا ارزیابی میزان درمان صور گرفته توسط دارو یا توانبخشی عصبی-رفتاری

3.تعیین علت نارسایی ها وبیماریهای وابسته به مغز واعصاب و روان که با روشهای مرسوم تصویربرداری قابل انجام نبوده است.

 

 

چه خدمات جایگزینی (آلترناتیو) برای خدمت مورد بررسی، در کشورمان وجود دارد:

برای بررسی لترالیزه بودن مغز تست Wada انجام می شود که یک روش تهاجمی است ولی برای لوکالیزاسیون نواحی حیاتی عملکردی در مغز و دیدن فاصله آنها از تومور یا دیگر ضایعا مغزی که در حین عمل دستکاری یا برداشته می شوند هیچ گونه روش جایگزینی وجود ندارد.

 

مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی نسبت به خدمات جایگزین :

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

 

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.
  4. همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

#اف ام آر آی                                                #ام آر آی عملکردی

#FMRI

#تومور مغزی