بهترین مرکز انجام اکوکاردیوگرافی جنین شیراز

بهترین مرکز انجام اکوکاردیوگرافی جنین شیراز

8 ماه قبل خواندن 1 دقیقه

به طورکلی اگردریک زوجی یکی از والدین بیماری قلبی مادرزادی داشته باشند احتمال ابتلا بیماری قلبی مادرزادی درفرزندشان حدود ٪۲-۴ است واگریکی از خواهر یا برادرسابقه بیماری مادرزادی داشته باشد احتمال تکرار ٪۲ می باشد
شایعترین اختلال قلبی که به صورت مادرزادی به ارث می رسد تنگی دریچه آئورت ودررتبه بعدی سوراخ بین قلبی دهلیزی می باشد
باپیشرفت علم هرروز امکانات تشخیصی دقیقتری جهت بررسی سلامتی جنین پیش از تولد وراههای درمانی جدیدتری کشف می گردد که اکوسلامت قلب جنین یکی ازاین راه هاست که به بررسی عمقی قلبی می پردازد وعملکرد حفره های قلبی٬تنگی عروق اختلالات دریچه ای رابررسی می کندو میتواند به دوروش دوبعدی یا چهاربعدی صورت بگیرد که هیچ گونه خطرو اشعه ایی برروی جنین ندارد
چه مادرانی کاندید انجام اکوجنین هستند:
۱) شایعترین مورد حضورسابقه فامیلی مشکل قلبی مادرزادی
۲) دوقلویی مخصوصا مواردی که هردو جنین متصل یک جفت باشند
۳)  حضور دیابت یا سایر اختلالات متابولیکی درمادر
۴)  سابقه نازایی واستفاده از روشهای کمک باروری مثل    
۵) سابقه سقط مکرر در مادر
۶) سابقه بیماری های عفونی دردوران حاملگی مثل سرخچه٬سایتومگالوویروس
۷) مصرف داروهای تراتوژن مثل برخی داروهای اعصاب٬وارفارین٬الکل و...
۸) وجود اختلالات کروموزومی
۹) ناهنجاری های غیرقلبی جنین در سونو
۱۰) شک به ناهنجاری های قلبی درسونو معمولی
۱۱) هرگونه نامنظمی ضربان قلبی جنین 
۱۲) افزایش ضخامت ان تی در سونوگرافی (دربالا رفتن ان تی حتی اگر  کاریوتیپ و آمینوسنتز جنین طبیعی باشد اکو قلب جنین ضروری است)
۱۳) ابتلا بودن مادر به بیماری لوپوس وسایر بیماری های خودایمنی
 

4 نفر این مطلب را پسندیده اند
مجوز ها و تاییدیه ها