توصیه های بعد از حجامت

  1. طی 6 ساعت اولیه پس از حجامت، خوردن شربت عسل مطلوب است.
  2. تا 12 ساعت بعد از حجامت، از مصرف سیگار، قهوه، کاکائو، آدامس، نوشابه و ... پرهیزکنید.
  3. تا 12 ساعت بعد از حجامت ، از مصرف نمک و ترشیجات پرهیز نمایید.
  4. تا 24 ساعت بعد از حجامت، از مصرف ماهی، لبنیات وغذاهای شور و غذاهای با کیفیت سرد و تند و تیز پرهیزکنید.
  5. تا 24 ساعت بعد از حجامت، ورزش و کار سنگین انجام ندهید.
  6. دوازده ساعت پس از حجامت، می توانید دوش بگیرید.( موضع حجامت را فقط با آب خالص شسته و از لیف و صابون استفاده نکنید.)
  7.  تا 24 ساعت پس از حجامت، مقاربت جنسی ممنوع است.

با توجه به استفاده از وسایل استریل و یکبار مصرف در این مرکز، نگران انتقال بیماری های واگیردار از قبیل هپاتیت و ...  نباشید.

دکتر جعفر غفارزاده ، پزشک طب سنتی ایرانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جعفر غفارزاده