خواب روز.........خوب یابد؟؟؟

خیلی ازشما ممکن است درساعاتی از روز بخوابید.
درپزشکی سنتی ایرانی خواب روز بجز در برخی مزاج هامنع شده است.
این را بدانید خواب روز هیچ گاه نمی تواند جایگزین کمبود خواب شب شود.شما با خوابیدن درطول روز ممکن است دچار افزایش خلط پشت حلق،بوی بددهان،کاهش حافظه،ضعف وسستی قوای بدن،کاهش اشتها،کاهش شادابی وطراوت پوست وبدی رنگ بدن شود.
بهترین زمان خواب روزیک ساعت قبل از اذان ظهرمیباشد که همان قیلوله میباشد.
سعی کنید شب هازودتر بخوابید وبین الطوعین را حتی المقدور بیدارباشید.

دکتر جعفر غفارزاده ، پزشک طب سنتی ایرانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جعفر غفارزاده