دلایل قاچاق دارو به کشور

1-یکی از علت های شیوع فروش داروی قاچاق عدم اهتمام وزارت بهداشت در تهیه داروهای خیلی ضروری که تا حدنان شب لازم است مثل آمپول روگام که در مقطعی این دارونایاب شد و مدت زمان محدود جهت تزریق دارو به امر قاچاق دارو منجر شد.

2-مدیریت غلط توزیع داروها توسط وزارت ب.د.آ.پ، اینکه داروها را تفکیک کرده و داروهای خاصی را در اختیار داروخانه های خاص قرار داده و داروخانه های دیگر را تنها مبلغی (تبلیغاتچی)این داروخانه ها قرار میدهد در حالیکه همه داروخانه مسئول فنی دارند و مجوز توزیع دارو را دارند و در مجوز تاسیس هیچ داروخانه ای موارد خاص نوشته نشده است و نفع اقتصادی این داروخانه بواسطه داشتن داروهای خاص اقلام دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد و این خلاف اصل  قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی است باتوجه به اینکه یارانه (سوبسید)دارو نیز حذف شده و وزارت محترم باید سعی در توزیع بهتر و البته کنترل خروج دارو از کشور باشد

3-سود کم دارو در حد 15% - 10%در مورد داروها و حتی سود 4% در مورد انسولینها و بعضی داروها و از طرفی عدم پرداخت بموقع بیمه های سه گانه در اغلب مواقع موجب عدم صرفه اقتصادی داروخانه ها شده ومحملی است برای گسترش فروش داروهای قاچاق و جبران مافات.

4- عدم برنامه ریزی در جهت تولید داروهایی که توسط پزشکان محترم تجویز میشود ولی این داروها در سیستم درمان موجود نمیباشد مثل قرص دوتاستراید و... که در رفرانس موجود میباشد ولی در جهت تولید و عرضه گامی برداشته نمیشود.

5-در سیستم درمان اغلب داروها که توسط پزشکان محترم تجویز میشود با عنایت به فرهنگ جامعه که به پزشک اعتماد بیشتری دارند گفتن اینکه داروی تجویزی قاچاق یا غیر قانونی میباشد اقناع کننده نمیباشد و این نیاز باید پاسخ داده شود به این صورت که این دارو بصورت قانونی تولید و توزیع شود والا اکثر بیماران بعنوان ضعف داروخانه در جهت تهیه دارو میدانند و بعبارتی دیگر مراجعین عدم وجود آن را و مسئولین محترم وجود آنرا ضعف و ایرادی برای داروخانه میدانند و وزارت محترم هیچ تقصیری را به گردن تجویز کننده نمیداند در حالیکه اگر تقاضایی نباشد عرضه ای نخواهد بود.

6-تخلفهای آشکاری که همکاران محترم بازرس صاحب داروخانه که در داروخانه شخصی خود انجام میدهند و نیاز به بررسی فراتر و بازرسی از مقامات بالاتر یا بازرسی این داروخانه توسط انجمن داروسازان میتواند موثر باشد.

7- تخلفاتی که از جمله معاونت نظارت بر امور داروبعضی از دانشگاهها انجام میدهند مثل گرفتن داروها از شرکتهای دارویی و افزودن سودی بعنوان کارمزد و کم کردن از سود داروخانه و تنزل دادن معاونت در حد شرکت پخش دارو کاری است قابل تامل..

  8- اقدامات خاصی توسط وزارت بهداشت که بعضی از داروها را در مقاطعی غیر قانونی و در مقطعی قانونی اعلام میکند مثل:کپسول فیفول،قرص مو فری و یا تمدید تاریخ انقضا داروها با استناد به بررسی آزمایشگاه وزارتخانه بدون ارائه مستندات به همکاران داروساز مثل داروی تامیفلو با تاریخ انقضاء2011 که چهار پنج بار شش ماه شش ماه تمدید شد وموجب بی اعتمادی در همکاران نسبت به عملکرد وزارت میشود.                          

 

دکتر مجید سلیمی مرند ، دکترای داروسازی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مجید سلیمی مرند