دکترساینا؛ پلی بین دکتر و بیمار

دکترساینا؛ پلی بین دکتر و بیمار

هفته نامه شنبه در شماره هفتادو یکم خود، مصاحبه ای را با مهندس مهدی خدادادی بنیانگذار دکترساینا ترتیب داده است. 

در این مصاحبه درباره نوع سرویس دهی دکترساینا و فراز و نشیب هایی که در یکسال گذشته با آن روبه رو بوده، بحث و گفتگو شده است.

نسخه الکترونیک نشریه را در لینک زیر بخوانید 👇👇
https://goo.gl/M1dcio

نظر شما