دکترساینا؛ پلی بین دکتر و بیمار

مهدی خدادادی (بنیانگذار دکترساینا) از استارتاپی می گوید که از یک دغدغه شخصی شروع شد و حالا یک ساله است!

هفته نامه شنبه در شماره هفتادو یکم خود، مصاحبه ای را با مهندس مهدی خدادادی بنیانگذار دکترساینا ترتیب داده است. 

در این مصاحبه درباره نوع سرویس دهی دکترساینا و فراز و نشیب هایی که در یکسال گذشته با آن روبه رو بوده، بحث و گفتگو شده است.

نسخه الکترونیک نشریه را در لینک زیر بخوانید 👇👇
https://goo.gl/M1dcio

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •