حضور مدیرعامل دکتر ساینا در اخبار علمی و فرهنگی ساعت ۲۰

حضور مدیرعامل دکتر ساینا در اخبار علمی و فرهنگی ساعت ۲۰

مهندس مهدی خدادادی مدیر عامل شرکت دکترساینا در اخبار علمی و فرهنگی ساعت ۲۰ شبکه چهار سیما به عنوان استارت آپ موفق در حوزه سلامت حضور پیدا کردند.

برای تماشای ویدئو برنامه اینجا کلیک کنید

نظر شما