دکترساینا در بیمارستان میلاد

دکترساینا در بیمارستان میلاد

استقبال بی نظیر پزشکان از توسعه نرم افزارهای دکتر ساینا در بخش های مختلف سبب شد تا تیم مارکتینگ دکتر ساینا در کنگره متخصصین داخلی، متخصصین زنان و پزشکان عمومی در سالن مرحوم غرضی بیمارستان میلاد حضور بهم رسانند.

این کنگره در تاریخ های اول و سوم آذرماه برگزار گردید. توسعه جدید نرم های دکتر در بخش پرونده سلامت الکترونیک و همچنین نرم افزار جامع مدیریت مطب با بهره گیری از نظرات پزشکانی که در مدت یک سال گذشته از این نرم افزارها استفاده کرده اند به روز رسانی شده است. تیم دکتر ساینا در طی ماه های آینده در کنگره های متعدد پزشکی حضور دارد و جامعه محترم پزشکی می توانند با دنبال کردن اخبار دکتر ساینا از زمان و محل برگزاری این کنگره ها اطلاع پیدا کنند.

نظر شما