استان ها :
کلینیک ارتوپدی فنی آرژانتین
کلینیک توانبخشی مبین
کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی
مجوز ها و تاییدیه ها