استان ها :
 درمانگاه خصوصی رازی
 کلینیک شاهد
 کلینیک شبانه روزی امام رضا(ع)
 کلینیک شبانه روزی امام سجاد(ع)
 کلینیک شبانه روزی تامین اجتماعی 1
 کلینیک شبانه روزی جم
 کلینیک شبانه روزی خاتم انبیا
 کلینیک شبانه روزی دانشگاه گیلان
 کلینیک شبانه روزی سحر 
مجوز ها و تاییدیه ها