استان ها :
 درمانگاه امام رضا (ع) برخوار
 فیزیوتراپی کلینیک هنری
 کلینیک بابک (ابدالی)
 کلینیک بهبود
 کلینیک بهزیستی سراب
 کلینیک بیمارستان امام میانه
 کلینیک بیمارستان رازی تبریز
 کلینیک بیمارستان رازی مرند
 کلینیک بیمارستان عجب شیر
 کلینیک درمانگاه شهریار (هلال احمر)
مجوز ها و تاییدیه ها