استان ها :
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی آبان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
رادیولوژی و سونوگرافی بازتاب
مرکز دندانپزشکی زیبایی و مدرن اشرفی
مطب فوق تخصصی زنان گیشا با مدیریت دکتر صفارزاده
کلینیک ارتوپدی فنی آرژانتین
کلینیک پوست و مو صاحب کوثر
کلینیک ختنه نوزادان تهران
کلینیک دندانپزشکی کام ( آرام )
مجوز ها و تاییدیه ها