استان ها :
درمانگاه خیریه نور سراوان
درمانگاه ایثارگران
درمانگاه حضرت خدیجه (س)
درمانگاه حضرت مریم
درمانگاه خیریه الزهراء (س)
درمانگاه شبانه روزی سینا
درمانگاه شبانه روزی نور
کلینیک مرکز جراحی محدود ایرانیان
کلینیک‌ شرکت تعاونی طب تصویری مرز نشینان
مجوز ها و تاییدیه ها