استان ها :
 درمانگاه خصوصی رازی
درمانگاه آریا - خصوصی
درمانگاه ابن سینا - خصوصی
درمانگاه امام  خمینی ( ره) - دولتی ( سپاه)
درمانگاه امام سجاد (ع) - خصوصی
درمانگاه امام علی (ع) - خصوصی (شرکت تعاونی بهین درمان)
درمانگاه امیرالمومنین (ع) - خصوصی
درمانگاه پارسیان - خصوصی
درمانگاه پاستور محمدیه - خصوصی
درمانگاه پاکروان - دولتی (سپاه)
مجوز ها و تاییدیه ها